מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – מערכת ProperTime
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת מהנהלת האתר אל המשתמש ומתחייבת שלא להעביר פרטים אלו לצד ג' לכל מטרה שהיא אלא באישור המשתמש.
1. המידע, בעליו ומטרות השימוש בו. במערכת של propertime נשמר מידע בסיסי על זהות העובד וכמובן דיווחי השעות כפי שהוזנו למערכת. propertime שעוני נוכחות היא מערכת מחשוב שמאפשרת לבעל החשבון ב propertime לנהל ולשמור את המידע הזה. בעל החשבון הוא הבעלים של המידע והוא יכול להשתמש בו לכל צורך שימצא לנכון (בהתאם לדין). propertime עצמה אינה עושה כל שימוש במידע (למעט שליחת מידע פרסומי ככל שהסכים לכך הנמען).
2. אבטחת מידע. propertime נוקטת באמצעי אבטחה כמקובל בתעשיית האינטרנט. עם זאת, חשוב לדעת שאין מאגר מידע ממוחשב או דרך להזנת מידע באינטרנט שמאובטחים ב- 100%. נשמח לספק לבקשתכם מידע נוסף על טכנולוגיות אבטחת המידע של propertime.
3. שמירת המידע. propertime תשמור את המידע למשך תקופת המנוי ורישיון והשימוש במערכת ובכל מקרה תוכל למחוק את המידע תוך 60 ימים לאחר סיום המנוי מכל סיבה שהיא. לבקשת בעל החשבון (ולבקשתו בלבד), תמחק propertime את המידע.