casual-close-up-cloud-1881330
בקרת נוכחות אינטרנטית

בראשון לפברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר. חוק זה מחייב כל מעסיק במדינת ישראל לנהל בקרת נוכחות עובדים מכל סוג שהוא עבור כל עובדיו ובלבד שנוכחות והיעדרות העובדים יצויינו באופן פרטני.

בקרת נוכחות אינטרנטית

ProperTime הינה מערכת אינטרנטית לניהול בקרת נוכחות עובדים ,לניהול משימות וניהול שעון נוכחות . השימוש במערכת פשוט, קל להטמעה ויעיל ביותר.

כל עובד יכול להתחבר למערכת בקרת הנוכחות בכל רגע נתון ובאמצעות מחשב המחובר לאינטרנט ולהזין את נתוני הנוכחות וההיעדרות.

ניתן להזין נתונים במהלך כל יום ויומו וניתן בפעם אחת בסוף כל חודש בלחיצת כפתור. מנהל המערכת יכול לראות בכל רגע נתון את דיווחי העובדים ואינו צריך להמתין לסוף כל חודש על מנת לראות את נתוני הנוכחות. מערכת ProperTime יכולה להתריע במיליים לעובדים שלעיתים שוכחים לדווח ולתזכרם מעת לעת.

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות