appointment-black-calendar-273026
דוח נוכחות של מערכת ProperTime

באמצעות דוח נוכחות של ProperTime ניתן לדווח ולנהל הן משימות ופרויקטים והן נוכחות והיעדרות, כל משתמש יכול לבחור את החבילה הרלוונטית המתאימה לו. באמצעות שעון נוכחות מבוסס אינטרנט ניתן להתחבר מכל מחשב המחובר לאינטרנט ולדווח על שעות העבודה מהבית, מבית הלקוח באשר הוא או מכל מקום אחר בעולם.

ProperTime מספקת דו"חות נוכחות בחתכים שונים 24/7 בנושאי נוכחות והיעדרות, דיווחי הוצאות, דיוחיים על פרויקטים ומשימות וכיו"ב.

מה עוד ניתן ללמוד מדוח הנוכחות החודשי?

מנהלים רבים נדרשים מידי חודש לעבור על דוח הנוכחות החודשי של העובדים אותם הם מנהלים מתוך מטרה ארגונית לבצע בקרה על נוכחות העובדים.

עם זאת, במרבית המקרים, אותם מנהלים אינם מונחים, וגם לא ניתנים להם הכלים המתאימים, לבצע בדיקות נוספות אשר עשויות להפוך דוח נוכחות פשטני לדוח נוכחות אפקטיבי. כזה אשר יאפשר ללמוד על רווחיות, פרודוטיביות, בעיות ניהול או התנהלות, בעיות ארגוניות ועוד.

דוח נוכחות מפורט יכול לאפשר למנהל להסיק מסקנות ולהוציא לפועל תוכנית התייעלות ושיפור אפקטיביות הזמן המושקע במשימות השונות.

מערכת פרופרטיים מאפשרת למנהלים למדוד ברמת הפירוט הנוח להם את הנושאים אשר בהם התעסק כל עובד ועובד אותם הם מנהלים, כאשר לאחר מכן הם יכולים בעזרת מערכת הדוחות להפיק חתכים רלוונטיים אשר יספקו להם מידע מדויק ומועיל לצורך בקרה וקבלת החלטות אופרטיביות.

לסיכום, ניתן להסתפק במעבר חטוף על דוח הנוכחות ולאשר שהנתונים מייצגים את נוכחות העובד ואפשר לחקור בעזרת מערכת נוכחות פרופרטיים את הנתונים ולהבין כיצד ניתן להתייעל ולשפר את תוצאות העובדים והארגון כולו.

מעוניינים לראות איך פרופרטיים יכולה להועיל לכם, נשמח אם תצרו קשר.

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות