business-coffee-computer-1080849
מה עדיף ניהול נוכחות באקסל או בפרופרטיים?

ניהול נוכחות באקסל

ProperTime היא מערכת אינטרנטית מקיפה לאיסוף וניתוח שעות העובדים ואינה קובץ נוכחות באקסל.

אמנם ניתן לנהל נוכחות באמצעים ידניים, או קבצים אלקטרוניים, אך זה משאיר הרבה פעולות, בדיקות והתאמות אשר יש לבצע לאחר שהעובד דיווח את השעות.

ניהול נוכחות צריך להיות זריז ויעיל, מדויק וגמיש, בכדי לענות על הצרכים המשתנים של העסק שלך.

מקצוען מתמקד במשימות העיקריות שלו ובמידת הצורך (והאפשר) מעביר לניהול חיצוני את הפעילויות האחרות. כך הוא יכול להנות משעות נוספות לקידום הפעילויות בהן הוא מתמקצע ולהשיג התקדמות משמעותית בעסק.

ניהול נוכחות באקסל מצריכה שעות אשר אתה יכול לפנות לפעילויות החשובות שלך.

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות