agenda-book-business-273025
יומן נוכחות בעבודה – פרופר טיים

יומן נוכחות בעבודה, חובה לכל עסק

לכל עסק, חברה עסקית , או ארגון המעסיק מספר רב של עובדים

עליו לנהל יומן נוכחות בעבודה כדי להישאר במעקב אחר תפוקתם שלהעובדים ונוכחותם .

לאחרונה כחלק מההתקדמות הטכנולוגית המשמעותית בשוק העבודה בכלל וההייטק בפרט. העבודה נעשית הרבה יותר דינמית , ניתן לעבוד מהבית ובעצם מכל מקום. תכונת שעון נוכחות של ProperTime גם היא כזו ומאפשרת מעקה אחר נוכחות העובדים ודיווח מהימן ויעיל ללא קשר למיקום הגיאורגרפי של העובד לא עוד יומן נוכחות בעבודה שלא מספק את הנתונים הנחוצים אלא מערכת דיווח שעות וישוב משכורות מתקדמת יעילה לתפקוד אופטימלי של העובדים

ProperTime דיווח נוכחות עובדים ו/או ניהול משימות ופרויקטים

באופן אינטרנטי ומתקדם, קל לתפעול והיעיל ביותר הנמצא כיום בשוק , מומלץ עבור העסק שלך

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות