addition-black-and-white-black-and-white-374918
מחשבון משכורת - לא מה שחשבת

מחשבון משכורת - לא משחק ילדים

כאשר אנחנו בוחנים מחשבון משכורת, ניתן לראות כי הוא דורש נתונים רבים על מנת להפיק משכורות עבור העובדים. על כן, כל מעסיק מחוייב היום לנהל מעקב ודיווח אחר נוכחות והיעדרות עובדים.

חישובי משכורת או מחשבון משכורת מורכב מפרמטרים רבים כגון:

  • נוכחות והיעדרות עובדים
  • שעות בימי מנוחה, יום שבת וערבי חג
  • שעות לילה
  • שעות נוספות
  • ותק בעבודה
  • תנאים סוציאליים
  • אחזקת רכב
  • עמלות, מענקים ובונוסים
  • אופציות בחברה
  • ועוד.

מחשבון משכורת מתקדם

באמצעות מערכת ProperTime, מערכת אינטרנטית לניהול נוכחות, שעון נוכחות ומערכת לניהול משימות, כל עובד יוכל להזין ביתר קלות את שעות העבודה וכל מנהל יוכל לראות בכל רגע נתון את דיווחי העובד ובהתאם להכין את הנתונים לחישוב משכורתו של העובד.

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות