calculator-close-up-data-2058136
מחשבוני שכר בפרופרטיים

מחשבוני שכר בפרופרטיים

מחשבוני שכר עבור עובדים הינו חשוב ומדויק, לכן על מנת לחשב שכר בצורה מדוייקת חשוב להשתמש במערכות לניהול נוכחות. ProperTime הינה מערכת הן לניהול שעון נוכחות והן לניהול משימות ופרויקטים. על מנת להתאים את ProperTime עבור דרישות לקוחותינו ולנוחיותם, החלטנו ליצור חבילות.

חבילה הכוללת ניהול נוכחות והיעדרות מאפשרת לעובד בקלות יתרה לעדכן את הזמנים שעבד לפי שעות וכן את שעות ההיעדרות לכל סוגיה. המנהל הישיר יוכל להתעדכן ולראות און-ליין בכל רגע נתון את הדיווחים היומיים ואינו צריך להמתין עד לסוף כל חודש.

מחשבוני שכר מתקדמים לניהול נכון

באמצעות ProperTime העובד יוכל בלחיצת כפתור לשלוח הודעת עדכון למנהל כי סיים לדווח בסוף כל חודש ובאופן אוטומטי המערכת תינעל. מרגע זה ניתן יהיה לחשב שכר עבור העובד ולשלוח נתונים למערכות השכר השונות.

כך שמגוון המערכות החכמות של ProperTime משמשות מאין מחשבוני שכר עבור כולם לשקיפות ויעילות אופטימלית בחישוב השכר עבור העובדים

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות