brunette-computer-computer-keyboard-2084974
מערכת נוכחות אינטרנטית מתקדמת

מערכת נוכחות אינטרנטית

מערכת נוכחות חיונית בצורה משמעותית לניהול תקין של החברה

עובדים רבים נמצאים בתנועה מתמדת בין משרדים או מבצעים את המשימות מהבית דבר המקשה על מערכת נוכחות סטנדרטית לפקח וכתוצאה מכך מקשה חישוב המשכורת

במידה ועובד מסוים אינו נמצא בטווח הראיה של האחראים עליו או שאלו אינם נוכחים במשרד .

מצב שעשוי לפגוע ביעילות תפקוד והספק העובד (תלוי באופי העובד) .

אנו בפרופרטיים מציעים לכם פתרון טכנולוגי מתקדם שיעזור לכם לנהל מערכת נוכחות בצורה מדויקת ויעילה ותפתור חלק ניכר מהבעיות השכיחות במעקב של מערכת נוכחות וחישוב המשכורות .

מערכת נוכחות פרופר טיים לבקרה אופטימלית

אחוז ניכר מהחברות מתנהלות באמצעות מערכות שעון נוכחות ישנות של דיווח ובקרה הקשיים הנפוצים ביותר באים לידי ביטוי כאשר כאשר אחד העובדים צריך לעבוד מביתו כל היום או כשישנו עובד

שמטבע עבודתו נמצא כל הזמן בתנועה ובפגישות

מערכת נוכחות של פרופר טיים היא יעילה גם ללא השגחה ישירה של המעסיקים על עובדיהם

מערכת נוכחות אינטרנטית מתקדמת של ProperTime – מאפשרת ניהול נוכחות וניהול מטלות ולוח זמנים יעיל ומדויק ללא תלות במיקום העובד

להירורים נוספים על מערכת נוכחות של Proper Time צרו קשר

קרא עוד על אפשרויות מתקדמות לבקרת דוחות שעות של פרופר טיים

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות