Salary reports
מערכת נתוני שכר

מערכת נתוני שכר - מערכת קריטית לארגון

כל מעסיק באשר הוא מחוייב כלפי עובדיו וחייב לדאוג עבורם לקבלת משכורת מסודרת (כולל הסדרי פנסיה, שעות נוספות ותנאי שכר נוספים אשר משתנים כל העת).

המעסיק מחויב לשמור ולנהל את נתוני השכר באופן אשר יאפשר לו ביצוע חישוב מדויק ושליפה כאשר יש צורך בבירור ועדכון.

כחלק מהתיקון לחוק, המעסיק מחויב להעביר תלושי שכר מפורטים לעובדים, אשר מבהירים כיצד חושב השכר ומהם נתוני השכר על בסיסם השכר חושב.

מעסיק אשר מעוניין לשמור על עובדיו ועל התנהלות נכונה בעסק, לצמצם את החשיפה לטעויות ותקלות, ראוי שינהל את נוכחות עובדיו בצורה מדויקת באמצעות שעון נוכחות יעיל כמו שעון הנוכחות שלנו ויקיים מערכת נתוני שכר מתוחזקת וזמינה שיכולה לעמוד בדרישות המשתנות של החוק.

חשוב לבחור מערכת נתוני שכר טובה שתאגד את הפרמטרים הבאים:

  • פרופיל שכר בהתאם לחוזה של העובד כולל מרכיבים משתנים מעת לעת כגון: שעות נוכחות, שעות לילה, משמרות, קבלת בונוסים, אופציות וכו'.
  • מרכיב שכר הכולל נתוני היעדרות, נוכחות, ימי חופש כיו"ב.
  • חישובי מיסים
  • הפקת תלושי שכר

בנוסף לפרמטרים הרשומים מעלה, מאד חשוב לבחור מערכת נתוני שכר יעילה ופשוטה וקלה להטמעה על מנת לחסוך בזבוז זמן לעוסק במלאכה זו. אחד הפרמטריים החשובים לייעול העבודה הוא עבודה עם גורם מקצועי ושהמערכת תאפשר התממשקות למערכות נוכחות. בעזרת מערכת ProperTime, מערכת אינטרנטית לניהול שעון נוכחות, ניתן לנהל את כל נושא הנוכחות והיעדרות של העובד, כך לספק את נתוני השכר הגולמיים לחישוב וכל זאת, כאשר את הדיווחים ניתן לראות את הדו"ח בכל רגע נתון ולקבל החלטות עסקיות תוך כדי תנועה.

ProperTime מתממשקת לתוכנות שכר הקיימות בשוק ויכולה להתממשק לתוכנות רבות נוספות.

מודול השכר הרשמי הוא מערכת עיבוד שכר שנועדה לענות על הדרישות לחוקים ותקנות של מקום העבודה, והחוקי העבודה החלים בכל מדינה. המערכת פותחה על מנת לספק את המיטב בגמישות וביעילות. מערכת נתוני שכר כזאת, יודעת להשתלב עם מודולים אחרים שלנו, ותרכז לך במסודר את כל הנתונים הדרושים להתנהלות שכר נכונה, חוקית ויעילה לעסק שלך.

מערכת נתוני שכר של Propertime מאפשרת לך להתאים אישית את הניכויים הבלתי מוגבלים ולוחות זמני ניכוי, כמו גם הפצת שכר ברוטו בקלות. ניתן לבצע חישובי מס, כמוגם פרישת מדינה, נתוני בסיס, וביטוחים משלימים תלויים. המערכת כוללת מערכת דיווח שכר גמישה העוקבת אחר שכר לוח שנה, כספים, וחוזה. מודול השכר הרשמי הוא מערכת ניהול שכר חזקה וגמישה.

דיווח מקיף

מערכת השכר הרשמית מאפשרת ליכולת דיווח ללא תחרות. המערכת כוללת גם פונקציות דיווח מיוחדות כגון הוצאות, הערות, פעילויות מיוחדות, פרויקטים, עבודה מול קבלני משנה ועוד…

תכונות חשובות למערכות שכר

אינטגרציה עם מערכות הנהלת חשבונות, ספר חשבונות כלליים ובנקים

ניכויים להגדרה משתמש ולוחות זמני ניכוי

יכולות מעקב שכר גמישים

עיבוד חריגים

יכולות מסב והפקדה ממוחשבת

מערכת לניהול יתרות חופשה, מחלה וכיוצ"ב

טיפול במלגות ותשלומים

מעקב ודיווח

דיווח ניכוי מלא

דיווח פרישה

מעקב היסטורית שיעור מס ושאילתא

ספר חשבונות כלליים

גליון שכר

שומה, חיוב וגבייה

חיוב וניהול שירות

תכנון ומעקב

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות