Team meeting
נוכחות עובדים – פרופר טיים

בכל חברה, בית עסק, או בכל מקום המעסיק יותר מעובד אחד חשוב לנהל נוכחות עובדים . בעבר, העובדים ברובם הגיעו פיזית למשרדים והחתימו כרטיס שעון נוכחות בכניסה לעבודה וביציאה ממנה.

בשנים האחרונות, עם התפתחות שוק ההי-טק והעבודה הרציפה מול המחשב, עובדים רבים יכולים לעבוד מכל מקום כגון: עבודה מהבית או מכל מקום בו יש חיבור למחשב ולאינטרנט.

עם זאת, בשל הפיזור של העובדים במהלך היום בשלל מקומות גאוגרפיים, על המעסיק קשה לנהל את נוכחות העובדים.

קיימות היום מערכות לרוב לניהול נוכחות עובדים: מכשירים פיזיים להעברת כרטיס, מכשירים ביומטריים להעברת טביעת אצבע, מערכות ERP גדולות ומסובכות ומערכות אינטרנטיות.

ProperTime הינה מערכת אינטרנטית לניהול נוכחות עובדים ו/או לניהול משימות ופרויקטים.

כל עובד מקבל שם משתמש וסיסמא ויכול להזין את שעות העבודה וההיעדרות מכל מחשב המחובר לאינטרנט ואף לדווח מטלפונים סלולאריים.

מערכת מבוססת אינטרנט כדוגמת ProperTime פותרת את "בעיית הדיווח" מכל מקום והמעסיק יכול להיות רגוע כי מדובר בדיווח אמיתי ברגע האמת

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות