black-and-white-device-equipment-163017
שעון נוכחות ביומטרי עם טביעת אצבע

שעון נוכחות ביומטרי עם טביעת אצבע

בשוק כיום קיימות אפשרויות רבות למעקב אחר נוכחות עובדים. ישנן מערכות אינטרנטיות כדוגמת מערכת ProperTime, שעונים פיזיים למינהם, לדוגמא: שעון נוכחות אליו ניתן להצמיד כרטיס קירבה,שעונים ביומטרים- שעון נוכחות טביעת אצבע ומערכות רבות נוספות. בעשור האחרון בו תעשיית ההי טק שולטת ביד רמה בכל העולם, קיימות אפשרויות לעבודה ממקומות שונים, לרבות עבודה מהבית.

העובדים בתעשייה זו הרגילים לעבוד שעות רבות למול המחשב נהנים מהאפשרות לעיתים שלא לעבוד פיזית מהמשרד ואף לעבוד מהבית. במצבים אלה, שעון נוכחות טביעת אצבע אינו נותן מענה הולם לעדכון ומעקב של שעות העובד ועל כן פותחו המערכות האינטרנטיות, בהן ניתן להזין שעות עבודה בכל רגע ומכל מחשב המחובר לאינטרנט. מערכות אלה, לאחרונה, נתמכות אף מהזנת נתונים באמצעות מכשירי הסלולאר הניידים, דבר המקל על תהליך הדיווח אף יותר.

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות