barefoot-beach-blur-296879
מועדי שעון קיץ לשנת 2016 ומועד החזרה לשעון חורף

מועדי שעון קיץ

שעון קיץ לשנת 2016

שעון הקיץ בישראל לשנת 2016 החל ביום שישי, 25 במרץ בשעה 02:00 (25/03/2016 02:00) בלילה שבין חמישי לשישי.

שעון הקיץ יסתיים ונחזור לשעון החורף בעוד מספר שבועות, ביום ראשון, ה-30 באוקטובר בשעה 02:00 (30/10/2016 02:00) בלילה שבין שבת לראשון.

בפרופרטיים, כלל המערכות מתעדכנות באופן אוטומטי, כולל השעונים הביומטריים ושעוני הקרבה, כך שנותר רק לאחל לכם, חורף נעים וחמים.

להתנסות 14 ימים ללא התחייבות